Zdjęcia

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie - tablice informacyjne
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie - tablice informacyjne
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce - tablice informacyjne
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie - prace modernizacyjno adaptacyjne
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce - Zakup maszyn i wyposażenia
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce - Zakup wyposażenia do pracowni szkolnych