Opis projektu

Projekt pod nazwą „Modernizacja i dostosowanie bazy szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie krasnostawskim”
jest realizowany w okresie: 16 maja 2016 r. - 29 listopada 2018 r.

W ramach projektu kupiony zostanie nowoczesny sprzęt, w tym samochody do nauki jazdy, narzędzia specjalistyczne do wykonywania napraw podzespołów pojazdów i maszyn rolniczych, ciągniki, centrum tokarskiego CNC z kompletem wyposażenia oraz wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych. Szkoły zostaną także wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy. Ponadto w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne poprzez wymianę nawierzchni przy warsztatach szkolnych.

Więcej »

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości oferty edukacyjnej poprzez modernizację i doposażenie infrastruktury w szkołach kształcących w zawodzie. W szczególności poprzez rozbudowę lub przebudowę pracowni i warsztatów kształcenia praktycznego, jak również pracowni wykorzystywanych w procesie kształcenia i rozwoju kompetencji kluczowych zorientowanych na potrzeby regionalnego rynku pracy.

Więcej »